Oslo KFU retter en stor TAKK til alle representantene fra FAU-ene og/eller 17. maikomitéene ved Bjølsen, Bogstad, Sagene, Nøklevann, Bjørnsletta, Bøler, Kampen, Furuset, Kringsjå og Tøyen! 

Dokumentene finnes i formatene .docx og .pdf, slik at dere kan laste ned og ta i bruk de delene dere vil. 

17.maidokument.docx

17.maidokument.pdf