2022

Dato: Tirsdag 5. april 2022

Tid: 18:00 - 19:30

Sted: Zoom. Påloggingsinfo kommer.

 

Lenker til listen under, blir lagt ut etter hvert som de blir klare:

Innkalling og saksliste

Årsrapport 2021

Regnskap 2021

Balanse 2021

Saldobalanse 2021

Budsjett 2022

Handlingsplan 2022-2023

Forslag til retningslinjer for valgkomité

Presentasjon styrekandidater 2022

Signert protokoll 2022

 

2020

Innkalling og saksliste 2020.pdf

Årsrapport 2019.pdf

Regnskap 2019.pdf

Balanse 2019.pdf

Saldobalanse 2019.pdf

Budsjett 2020.pdf

Handlingsplan 2020-2021.pdf

Kommentarer til handlingsplanen 2020-2021.pdf

Presentasjon styrekandidater 2020.pdf

Veileder digitalt årsmøte 2020.pdf

Signert protokoll årsmøte 2020.pdf

 

Ekstraordinært årsmøte 2020:

Saksliste og innkalling

Oppdatering 08.10.20 kl 12:43: Oslo KFU har planlagt å avholde ekstraordinært årsmøte 22.10.20. Oslo KFU opplever at det, i henhold til dagens gjeldende råd fra nasjonale helsemyndigheter, ikke er forsvarlig å avvikle fysiske møter nå. Vi vil innkalle til nevnte møte så fort det er gjennomførbart.