Dette medfører at Oslo KFU blant annet avholder utvalgsmøter. Første tirsdagen i måneden gjennomføres møtene i utvalget. Unntak er skoleferier og røde kalenderdager. Da flyttes utvalgsmøtet til første tirsdagen etter. Listen under viser datoene for møtene, samt at den inneholder lenker til agendaer, referater og eventuelle andre dokumenter.

 

2022

11. januar: Agenda utvalgsmøte januar - Referat utvalgsmøte januar

1. februar: Agenda utvalgsmøte februar - Referat utvalgsmøte februar

1. mars: Agenda utvalgsmøte mars - Referat utvalgsmøte mars

3. mai: Agenda utvalgsmøte mai - Referat utvalgsmøte mai

7. juni: Agenda utvalgsmøte juni - Referat utvalgsmøte juni

6. september: Agenda utvalgsmøte september - Referat utvalgsmøte september

11. oktober: Agenda utvalgsmøte oktober - Referat utvalgsmøte oktober

1. november: Agenda utvalgsmøte november - Referat utvalgsmøte november

6. desember: Agenda utvalgsmøte desember

 

 

Utvalgmøter 2020

9. januar: Kick Off

6. februar: Agenda.pdf - Referat.pdf

5. mars: Agenda.pdf - Referat.pdf

2. april: AVLYST grunnet Covid-19-nedstengning

7. mai: Agenda.pdf - Referat.pdf

3. juni: Agenda.pdf - Referat.pdf

1. september: Agenda.pdf - AVLYST

6. oktober: Agenda.pdf - Referat.pdf

3. novmber: Agenda.pdf - Referat.pdf

1. desember: Agenda.pdf - Referat.pdf

 

Utvalgmøter 2019

10. januar: Kick Off

7. februar: Agenda.pdf - Referat.pdf

7. mars: Agenda.pdf - Referat.pdf

4. april: Agenda.pdf - Referat.pdf

2. mail: Agenda.pdf - Referat.pdf

5. juni: Invitasjon via Spond

5. september: Agenda.pdf - Referat.pdf

10. oktober: Agenda.pdf - Referat.pdf

7. november: Agenda.pdf - AVLYST

5. desember: Agenda.pdf - Referat.pdf

 

Utvalgmøter 2018

4. januar: Agenda.pdf - Referat.pdf

1. februar: Agenda.pdf - Referat.pdf

1. mars: Agenda.pdf   - Referat.pdf

12. april: Agenda.pdf - Referat.pdf

3. mai: Agenda.pdf - Referat.pdf

7. juni: Agenda.pdf - Referat.pdf

13. september: Agenda.pdf - Referat.pdf

11. oktober: AVLYST

1. november: Agenda.pdf - AVLYST

6. desember: Agenda.pdf - Referat.pdf

 

Utvalgsmøter 2017

5. januar: Agenda.pdf - Referat.pdf

2. februar: Agenda.pdf - Referat.pdf

2. mars: Agenda.pdf - Referat.pdf

6. april: Agenda.pdf - Referat.pdf

4. mai: Agenda.pdf - Referat.pdf

1. juni: Agenda.pdf - Referat.pdf

14. september: Agenda.pdf - Referat.pdf

12. oktober: Agenda.pdf - Referat.pdf

2. november: Agenda.pdf - Referat.pdf

7. desember: Agenda.pdf - Referat.pdf

 

 

 

Utvalgmøter 2016

7. januar: Agenda.pdf - Referat.pdf

4. februar: Agenda.pdf - Referat.pdf

3. mars: Agenda.pdf - Referat.pdf

7. april: Agenda.pdf - Referat.pdf

12. mai: Agenda.pdf - Referat.pdf

8. juni: Agenda.pdf - Referat.pdf

29. september: Agenda.pdf - Referat.pdf

13. oktober: Agenda.pdf - AVLYST

3. november: Agenda.pdf - Referat.pdf

8. desember: Agenda.pdf - Referat.pdf

 

Utvalgsmøter 2015

8. januar: Agenda.pdf - Referat.pdf

5. februar: Agenda.pdf - Referat.pdf

5. mars: Agenda.pdf - Referat.pdf

9. april: Agenda.pdf - AVLYST

7. mai: Agenda.pdf - Referat.pdf

4. juni: Sommeravslutning

3. september: Agenda.pdf - Referat.pdf

8. oktober: Agenda.pdf - Referat.pdf

5. november: Agenda.pdf - Referat.pdf

3. desember: Juleavslutning

 

Utvalgsmøter 2014

9. januar: Agenda.pdf - Referat.pdf

6. februar: Agenda.pdf - Referat.pdf

6. mars: Agenda.pdf - Referat.pdf

8. mai: Referat.pdf

14. august: Agenda.pdf - Referat.pdf

4. september: Agenda.pdf - Referat.pdf

9. oktober: Agenda.pdf - Referat.pdf

10. novmeber: Agenda.pdf - Referat.pdf

4. desember: Agenda.pdf - Referat.pdf