Oslo KFU mener at innsatsen som FAU-erne legger ned, ikke bør gå upåaktet hen. Skriv en søknad om noe ditt FAU gjør eller har gjort. Kanskje dere har jobbet med å få på plass en god struktur på FAU-møter/arbeidet eller kanskje dere har bidratt til oppussing av et fellesrom, der barna i nærmiljet kan samles på fritiden? Her er det bare fantasien som setter grenser. Sjekk ut kriteriene som juryen for FAU-prisen legger til grunn når søkandene vurderes. Ikke vær redd for at det dere gjør ikke er nok! Oslo KFU vil dele ut prisen for inovativt, kreativt og/eller omfangsrikt samarbeid mellom FAU og skolen.

Prisen er på 10.000 kroner.

Søknadsfristen for å bli årets FAU 2022, er som tidligere nevnt, 27.02.22.