Oslo KFU mener at innsatsen som FAU-erne legger ned, ikke bør gå upåaktet hen. Skriv en søknad om noe ditt FAU gjør eller har gjort. Kanskje dere har jobbet med å få på plass en god struktur på FAU-møter/arbeidet eller kanskje dere har bidratt til oppussing av et fellesrom, der barna i nærmiljøet kan samles på fritiden? Her er det bare fantasien som setter grenser. Sjekk ut kriteriene som juryen legger til grunn når søknadene vurderes. Ikke vær redd for at det dere gjør ikke er nok! Oslo KFU vil dele ut prisen for innovativt, kreativt og/eller omfangsrikt samarbeid mellom FAU og skolen.

Prisen er på 10.000 kroner.

Søknadsfristen for å bli årets FAU 2023, er som tidligere nevnt, 28.02.23.