September

Torsdag 28.09.23: Skolegruppemøte. Fysisk møte, info kommer til høsten. Påmelding her.

November

Onsdag 01.11.23: Kurs i FAU-arbeid.Fysisk møte. Les mer her. Påmelding her.

Tirsdag 21.11.23: Skolegruppemøte. Fysisk møte, info komemr til høsten. Påmelding kommer her.