Dette er et møte for styret i Oslo KFU. Det er uavklart om møtet blir fysiske eller digitalt, samt tidspunkt.