Dette er et møte for styret i Oslo KFU. Det kommer info om møtet blir fysisk eller digitalt, samt ekstakt møtetidspunkt.