Dette er et møte for styret i Oslo KFU. Info kommer om møtet blir fysisk eller digitalt.