Påloggingsinfo til det ekstraordinære årsmøtet:

Møte-ID: 341 936 937 118
Passord: JxMQVT

 

Valgkomitéens oppgaver er: 

  • Sette seg inn i vedtektene til Oslo KFU og være klar over hvordan de skal arbeide: hvilket mandat de har, hvilke roller eller funksjoner som skal velges og for hvor lang tid. 
  • Finne de mest egnede kandidatene til å bekle de enkelte roller som er på valg: leder, nestleder og/eller styremedlemmer. 
  • Finne de mest egnede kandidatene til å bekle rollen som leder for hver skolegruppe. Fortrinnsvis bør disse være FAU-leder eller nestleder. Dersom det ikke lar seg gjøre å velge skolegruppeleder(e), kan styret peke ut egnet person(er) til vervet selv om vedkommende ikke er i FAU-ledelsen eller tilhører et FAU. 
  • Motivere kandidatene for oppgavene de har i de tilhørende rollene, deriblant å fremme interessene til Osloskolens elever og foresatte. 
  • Presentere innstillingen på skolegruppemøte(r) og årsmøtet. Det vil si at en representant fra valgkomiteen (normalt leder) presenterer innstillingen. 

 

Oslo KFU kan være behjelpelig med å skaffe mailadresser til skoler og FAU-lederne ved behov.