Oslo KFU vil i år, som tidligere år, synliggjøre innsatsen til et aktivt FAU. Vi vet det har vært og er krevende å drive FAU-arbeid grunnet korona, men vi vet også at mange FAUer prøver å stå til tross for situasjonen.

Oslo KFU vil dele ut en pris for innovativt, kreativt og omfangsrikt arbeid mellom FAU og skolen. En jury, bestående av fem medlemmer, vil vurdere innkomne forslag eller selv gi innspill til FAU-er som bør være kandidater. Kriterier for FAU-prisen ligger på hjemmesiden til Oslo KFU. Vinneren er tenkt offentliggjort på Foreldrekonferansen 2021.