UDE skriver at de ønsker at dette leses og at vi kommer med synspunkter. De skriver videre at de "ønsker på en ene siden å legge til rette for at foreldres engasjement kan komme elevene til gode, men samtidig sikre at skolene følger gratisprinsippet". Her vil vi i Oslo KFU presisere at vi er invitert til å gi innspill på de vedlagte retningslinjene. Dersom ditt FAU har tanker om begrensninger i foreldresamarbeidet og dugnadsånd sett opp mot gratisprinsippet, så må denne diskusjonen tas et annet sted og/eller rettes til Oslo KFU i egne dokumenter/e-poster. De tidligere innspillene vi har fått fra noen FAU-er, ble løftet inn på møtet før sommeren. 
 
Her finner dere forslaget til nye retningslinjer: utkast retningslinjer gratisprinsippet august 2023
 
UDE har gitt oss svært kort frist, som er satt til 08.09.23. Det betyr at vi i Oslo KFU må ha deres innspill - gjerne punktvise, innen 05.09.23, slik at vi kan samordne disse.