I forbindelse vurderinger av personvern rundt digitale læremidler er det utarbeidet tre ulike nivåer, som bildet viser. Formålet med vurderingene er å sikre god kontroll, helhetlige vurderinger av personvern i digitale læremidler og etterlevelse av lovkrav, her spesifikt artikkel 35 i Personopplysningsloven. 

Synspunktene til de registrerte, eller representanter for disse, skal hentes inn dersom relevant, og i den forbindelse sendes vurderingene på nivå 1 og 2 på høring til henholdsvis Elevorganisasjonen (fylkeslag Oslo), Oslo Kommunalt Foreldreutvalg og Utdanningsforbundet Oslo for innspill.

Vurderingene er gjennomgått av Personvernombudet i Oslo kommune, og hans kommentar kan leses i kapittel 4 i "Overordnet vurdering av personvern i digitale læremidler".

Høringsnotat fra Oslo KFU - Personvernvurdering av digitale læremidler