Derfor inviterer vi til en digital erfaringsutveksling onsdag 08.02.23 kl 18:30 - 19:30. Hensikten er å innhente erfaringer og innspill på hvordan dagens Teamsløsning fungerer for FAU-ene og hvilke endringer som eventuelt er ønskelig å få til.
 
Påmelding via denne lenken.
 
 
Møte-ID: 334 050 051 445
Passord: 6RTGFv