Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU) har fått en del spørsmål rundt massetestingen. Det har blitt etterlyst informasjon som skal ut til foreldrene samt at ikke alle foreldre er konfortable med at testutstyret deles ut på skolen, med barna som mellomledd. Først og fremst: testing er frivillig. Likevel oppfordres alle foresatte å bidra til jevnlig koronatesting av sine barn, da det er en valgte måten å kontrollere smitten på. 

Oslo KFU har, i dialog med Utdanningsetaten (UDE), løftet spørsmål og bekymringer fra foresatte. UDE er takknemlige for innspillene og spørsmålene fra foresatte. Informasjon på flere språk er nå på vei ut til hjemmene. I tillegg orienterte etaten om at det er flere skoler som ikke sender testutstyret hjem med elevene. Der kommer foresatte på skolen og henter ut nødvendig utstyr. Alt er gratis. 

Oslo KFU deler også informasjon fra UDE om testing av elever på barnetrinnet: https://aktuelt.osloskolen.no/massetesting-i-osloskolen/informasjon-til-foresatte/til-foresatte/