Kurset er gratis for alle deltakere. Hvert FAU kan sende flere medlemmer, som finner sted i lokaler hos Utdanningsetaten (UDE) på Helsfyr, Grensesvingen 6, Oslo, kl 18:00 – 20:30.

Gjennom en dialogbasert forelesning og spørsmålsrunder belyses viktige spørsmål:

  • Hva innebærer FAU-arbeid?
  • Hvordan kan vi drive eller forbedre FAU-arbeid ved egen skole?
  • Hva er rektors ansvar i skole-hjemsamarbeidet?
  • Hvilke saker er det naturlig at rektor og FAU samarbeider om? 
  • Hvordan foregår samspillet mellom FAU, skoleledelse, Oslo KFU, byråd for oppvekst og kunnskap samt Utdanningsetat?

Vi håper at kurset kan inspirere foreldre og foresatte til å være med å skape reell foreldremedvirkning ved skolene. Det vil bli også bli presentert råd og praktiske tips til hvordan få til dette.

Påmelding via denne lenken eller pr mail til postmottak@oslokfu.no. Hvis mail, husk å skrive hvilken skole du representerer. Fristen er 01.11.21.