Kurset er gratis for alle deltakere. Hvert FAU kan sende flere medlemmer. Arrangementet finner sted i lokaler hos Oslo Voksenopplæring Helsfyr, Oslo, kl 18:30 – 21:00. Påmelding via denne lenken.

Gjennom informasjon, spørsmålsrunder og praktiske tips belyses viktige spørsmål som:

  • Hva innebærer FAU-arbeid?
  • Hvordan kan vi drive eller forbedre FAU-arbeid ved egen skole?
  • Hva er rektors ansvar i skole-hjemsamarbeidet?
  • Hvilke saker er det naturlig at rektor og FAU samarbeider om? 
  • Hvordan foregår samspillet mellom FAU, skoleledelse, Oslo KFU, byråd for oppvekst og kunnskap samt Utdanningsetat?

Vi håper at kurset kan inspirere foreldre og foresatte til å være med å skape reell foreldremedvirkning ved skolene. Velkommen!