Hensikten med kurset er å gi et innblikk i hva FAU-arbeid består i og kan være. Det vil være rom for å stille spørsmål som omhandler skole-hjemsamarbeidet. Vi har også et mål om at FAU-medlemmene, ved å se og snakke med hverandre om relevante temaer, kan skape relasjoner som igjen kan føre til samarbeid på tvers av FAUene.

Agenda

1. Velkommen og informasjon. 
2. FAU-informasjon.
3. FAU-arbeid i koronatiden.
4. Gruppearbeid/spørsmål
5. Avslutning
 
Møtet gjennomføres i Zoom.
​Innloggingsinformasjon kommer.
 
For påmelding, klikk på arrangementet i kalenderen til høyre på denne siden.