Oslo KFU deltok på dagens dialogmøte hos OVK om koronasituasjonen. Der deltok også Elevorganisasjonen (EO), Foreldreutvalget for barnehagen (FUB), mobbeombudet i Oslo, representanter fra Utdanningsetaten (UDE) og OVK, samt byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen. Sammen diskuterte de status på koronasituasjone i skolen og barnehagen. 

Smitte og testing i skolen

Det er mye smitte ute på skolene. Flere steder har skoleklasser eller elevgrupper blitt sendt hjem. OVK følger helsemyndighetens anbefaling og holder grønt nivå på skolen, men grunnet smittesituasjonen har flere skoler valgt å gå over til gult nivå. På spørsmålet om status på testing i skolene og tidsperspektivet på dette, kom det frem at over én million hurtigtester er bestilt. UDE påpekte at tidsperspektivet for testeing er uker og ikke måneder. Ungdomsskolene og VGS starter massetesting fra 06.09.21, og da vil elevene bli testet to ganger i uken. Det ble påpekt at nasjonale regler gjelder for å kunne teste seg ut av karantene.

Oslo KFU lurte på hvordan testing og eventuell vaksinering vil foregå i elevgruppen under 16 år. OVK avventer signaler fra nasjonale helsemyndigheter om elever mellom 12-16 år skal vaksineres. Uansett utfall av dette, er det bekymringer rundt hvordan testing og vaksinering skal foregå. På barneskolen er det behov for helsefaglig personell til å drive arbeidet, da ikke alle barn er konfortable med å la seg teste. I tillegg presiserte Oslo KFU at det lærernes oppgave er å drive undervisning, ikke med testing eller smittesporing.

Bruk av helsesykepleiere

Helsesykepleier er fortsatt et hett tema i debatten. Under koronatiden har mange av disse blitt omdisponert, slik at elevene og skolene ikke har hatt tilgang på helsesykepleier. OVK er tydelige på at disse skolehelsetjenesten skal være på skolen og drive aktivt oppsøkende arbeid i klasserommene. Helsesykepleierne skal ikke drive med TISK, så dersom det er mangel på slike sykepleiere ved skoene, bes skolene gi beskjed direkte til OVK. Dersom det blir vedtatt å vaksinere 12-16-åringene, vil det vurderes om helsesykepleierne skal bidra i dette arbeidet.

Elevdemokrati

Det meldes tilbake fra elevene om at mange har kjent på og fortsatt kjenner på risikoen for å bli smittet. Særlig yngre kull er engstelige, men det er ikke panikk eller redsel i elevgruppen. I følge EO er elevene bekymret over undervisningtilbudet når de er smittet. Elevene opplever at det er mangelfull undervisning når de er i karantene, samt at det er lite dialog med dem om dette og koronasituasjonen. Flere elever har etterlyst gult nivå, slik at de opplever større trygghet på skolen. Flere elevråd har igjen begynt å arbeide, for mange av disse har vært inaktive det siste halvannet året. Mobbeombudet støtter EOs kommentarer om elevråd. Disse har ikke vært prioritert under koronatiden, og det er viktig at elevenes stemme og medvirkning blir sikret.

Nå gjenstår det å se hvordan situasjonen utvikler seg fremover.