Etter at Utdanningsetaten (UDE) omorganiserte og landet ble endret under pandemien, forsvant den etablerte organiseringen vi hadde for samarbeid mellom FAU-ene i det som omtales som skolegrupper. Nå er det igjen tid for å få i gang møtevirksomheten, for dette er FAU-enes arena. V i Oslo KFU og de av dere som har vært med i foreldresamarbeidet en stund, vet hvilken verdi disse fellesmøtene har hatt. Håper en eller flere fra ditt FAU kommer - velkommen!

Forresten, lurer du på hvilken skolegruppe ditt FAU tilhører? Klikk her Skolegrupper - hvilken tilhører jeg?