Styret ble konstituert 7. april 2022 og består nå av

  • leder: Live Skarvang
  • nestleder: Kjersti Austdal
  • styremedlem: Erlend des Bouvrie
  • styremedlem: Annette Gauslå.

Protokoll fra konstitueringen: Styreprotokoll Oslo KFU - konstituering styre 2022.