Bakgrunnen for prosessen frem mot erklæringen har vært å synliggjøre gjensidigheten og samarbeidet mellom to likeverdige parter. Målet er blant annet å legge til rette for et godt og langsiktig samarbeid slik at skole-hjemsamarbeidet i kommunen kan utvikles og lykkes. Videre fokuseres det på å stimulere og øke grunnskoleforeldrenes engasjement og deltakelse i FAU, Oslo KFU og grunnskolene i kommunen. Erklæringen legger også vekt på viktigheten av å skape møter mellom partene, samt å sørge for at Oslo KFU brukes aktivt som høringsinstans i prinsipielle saker som angår alle skolene i Oslo.