Ressursfordelingsmodellen (RFM) er sammensatt, kompleks og skal behandles politisk. Det gjør det vanskelig for byrådskontoret å anslå ferdigstillelse. RFM sees på sammen med behov for spesialundervisning, da disse behovene påvirker skolens budsjett. Til tross for økt budsjett, gjør lønnskostnader at skolenes utgifter øker tilsvarende. I møtet oppfordret Oslo KFU til å se på konkrete eksempler fra skolene, etter FAU-innspill om mobilitet, spesialundervisning, særskilte vedtak om språk, diagnoser som gir tilskudd, elevsats og lærernorm. Oslo KFU oppfordret også til bruk av klart og tydelig språk i prosessen samt at alle elementene i RFM-modellene vurderes.

OVK vil kommet tilbake til Oslo KFU hvis det skjer endringer, og nytt dialogmøte er berammet til 22.08.23. Da vil det være naturlig å følge opp denne saken.

 
Oppdatert 234.03.23:
På skolegruppemøtet torsdag 20.04.23 ble det presentert en modell om hva RFM er og hvordan denne virker inn på skolene. Deltakerne fikk mulighet til å stille spørsmål. Oslo KFU skal i et oppfølgingsmøte med byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap (OVK), der det forventes at det kommer noen avklaringer om status etter januarmøtet og fremdriftsplan hos byrådskontoret. RFM er et stort tema, men Oslo KFU har fått noen oppdateringer i dialogmøtet i februar og vil bli invitert til innspill.Vi har hele veien understreket at mange FAU-er ønsker å bidra i denne prosessen.
 
Møte om RFM er satt opp til 04.05.23. Mer informasjon kommer i etterkant av dette.