Styret starter klokken 17:00, utvalget 18:30. Agenda sendes på mail, senset én uke før møtedato.