Mange foresatte har tilgang til Office og Teams gjennom jobb, og har egne erfaringer med disse verktøyene. Derfor vil kanskje du og andre oppleve at ‘Teamsløsningen for FAU’ er ‘mindre’ enn jobbversjonen. Og ja – det stemmer! Kort oppsummert dekker Teamsløsningen følgende:

  • Tilgang på plattformen via to brukere for hvert FAU.
  • Plass for lagring av FAU-dokumenter, slik at dette ikke trenger å gjøres privat.
  • Verktøy for e-post, slik at ingen FAU-er trenger å være knyttet opp til private mailadresser.
  • Mulighet for digitale møter, der FAU-leder eller noen andre i styret kan invitere resten av FAU inn (som gjester).

Oslo KFU har fått spørsmål om hvorfor ikke alle i FAU kan få tilgang til løsningen. Det har sammenheng med økonomiske vurderinger som ligger utenfor Oslo KFUs myndighetsområde. Poenget med løsningen er altså å ivareta lagring av dokumenter, e-post og digitale møter.