Slik løsningen til Osloskolen er i dag, er det av sikkerhetsmessige grunner ikke mulig å sette på videresending til eksterne e-poster. 

Presisering: det er mulig å velge videresending, men i praksis gjør den ikke det. Hvis man da i tillegg velger å «slette mailer fra serveren etter de er videresendt» vil de forsvinne i intet.

Avdeling for IKT skal se om de får til at feltet for videresending blir «grået» ut, slik at det ikke er mulig å en gang tro at man har satt det på, men sånn er det dessverre ikke nå.


Så kort fortalt: det kan ikke settes på videresending av epost ut fra @osloskolen.no