Dette er et møte for utvalget i Oslo KFU. Styret deltar også. Møtet vil gli sømløst over i en sommeravslutning.