Dette er et møte for utvalget i Oslo KFU. Styret deltar også.