Oslo KFU inviterer til en felles møtearena der ditt og andre FAU-er kan få større innsikt i og kunnskap om det som skjer i det frivillige skole-hjemsamarbeidet. Dere kan også dele erfaringer, stille spørsmål og knytte kontakter med andre FAU-er. Agenda er sendt ut til FAU-ene via mail, men den ligger også nederst på denne nettsiden. Påmelding kan skje via denne lenken. Velkommen!