Oslo KFU har deltatt på årets første dialogmøte med OVK om smittesituasjonen til korona i Osloskolen.  Oslo KFU fremmet foreldrestemmen og spilte inn viktigheten av tett elevoppfølging ved hjemmeundervisning, skjerpede smittevernstiltak på ungdomsskoler når rødt nivå, informasjon om smittevern rettet mot barn og unge samt påminnelse om endringer i gjeldende regler. Vi poengterte behovet for gjennomføring av foreldremøter, økt bruk av Skoleappen samt å legge til rette for FAUenes tilgang til å holde kontakt med foreldrene. Møtene vil avholdes jevnlig frem til våren, så innspill fra FAUene tas i mot med takk.