Vi minner om følgende:

Hvert FAU har en stemme.

Dersom leder eller nestleder ikke kan delta, kan andre FAU-medlemmer stille på vegne av dem. Da kreves det at det sendes inn fullmakt fra FAU-leder i forkant av møtet. Fullmakten sendes til postmottak@oslokfu.no.

Alle papirer til inneværende årsmøte er lagt ut på hjemmesiden vår, under årsmøter.