2020

Innkalling og saksliste 2020.pdf

Årsrapport 2019.pdf

Regnskap 2019.pdf

Balanse 2019.pdf

Saldobalanse 2019.pdf

Budsjett 2020.pdf

Handlingsplan 2020-2021.pdf

Kommentarer til handlingsplanen 2020-2021.pdf

Presentasjon styrekandidater 2020.pdf

Veileder digitalt årsmøte 2020.pdf

Signert protokoll årsmøte 2020.pdf

 

Ekstraordinært årsmøte 2020:

Saksliste og innkalling

Oppdatering 08.10.20 kl 12:43: Oslo KFU har planlagt å avholde ekstraordinært årsmøte 22.10.20. Oslo KFU opplever at det, i henhold til dagens gjeldende råd fra nasjonale helsemyndigheter, ikke er forsvarlig å avvikle fysiske møter nå. Vi vil innkalle til nevnte møte så fort det er gjennomførbart.