Innføringskurs i FAU-arbeid 2019

Innføringskurs i FAU-arbeid 2018

Grunnkurs 2016

Onsdag 19. oktober 2016

Tid: 18:30 - 21:00

Sted: Voksenopplæring Helsfyr, Svovelstikka 1, 0661 Oslo

Invitasjon.pdf

Program.pdf

Presentasjon Oslo KFU.pdf

Presentasjon UDE: FAU-KFU.pdf

Brosjyre om FAU-arbeid.pdf

Grunnkurs 2015

14. oktober 2015

Tid: 18:30 - 21:00

Sted: Voksenopplæring Helsfyr, Svovelstikka 1, 0661 Oslo

Invitasjon og program.pdf

Presentasjon Oslo KFU.pdf

Oppsummering gruppearbeid.pdf

Grunnkurs 2014

15. oktober 2014

Tid: 18:30 - 20:30

Sted: Etterstad Videregående skole, Etterstadsletta 5, 0660 Oslo

Invitasjon og program.pdf

Presentasjon UDE: FAU-KFU.pdf

Grunnkurs 2013

16. oktober 2014

Tid: 18:30 - 20:30

Sted: Etterstad Videregående skole, Etterstadsletta 5, 0660 Oslo

Invitasjon og program.pdf

Innføring i FAU.pdf

Verktøykasse for kurset.pdf

Veileder skolebehovsplanen.pdf

Grunnkurs 2012

16. oktober 2014

Tid: 18:30 - 20:30

Sted: Etterstad Videregående skole, Etterstadsletta 5, 0660 Oslo

Invitasjon og program.pdf

Innføring i FAU.pdf

Evalueringsskjema.pdf

Resultat evaluering.pdf