Oslo KFU trenger at FAU-ledelsene formidler lenken til spørreundersøkelsen til samtlige i eget FAU. Jo flere som svarer, jo tydeligere tendenser fra FAU-arbeidet kan bli synlig. Resultatene fra spørreundersøkelsen danner grunnlaget for mange av Oslo KFUs aktiviteter og mulige fokusområder for fremtiden. 

Nedenfor finners det lenker til oppsummeringen av tidligere års spørreundersøkelser. Disse brukes internt i Oslo KFU, men også som innspill til dialogmøtene organisasjonen har med Utdanningsdirektøren (UDE) og byråden for oppvekst og kunnskap (OVK).