Dette medfører at Oslo KFU blant annet avholder utvalgsmøter. Første tirsdagen i måneden gjennomføres møtene i utvalget. Unntak er skoleferier og røde kalenderdager. Da flyttes utvalgsmøtet til første tirsdagen etter. Listen under viser datoene for møtene, samt at den inneholder lenker til agendaer, referater og eventuelle andre dokumenter.

 

Utvalgsmøter 2024

Utvalgsmøte 9. januar: agenda utvalgsmøte januar 2024 - referat utvalgsmøte januar 2024

Utvalgsmøte 6. februar: agenda utvalgsmøte februar 2024 - referat utvalgsmøte februar 2024

Utvalgsmøte 5. mars: agenda utvalgsmøte mars 2024 - referat utvalgsmøte mars 2024

Utvalgsmøte 9. april: agenda utvalgsmøte april 2024 - referat utvalgsmøte april 2024

Utvalgsmøte 7. mai: agenda utvalgsmøte mai 2024 - referat utvalgsmøte mai 2024

Utvalgsmøte 4. juni: utvalgsmøte og sommeravslutning

Utvalgsmøte 3. september: agenda utvalgsmøte september 2024 - referat utvalgsmøte september 2024

Utvalgsmøte 8. oktober: agenda utvalgsmøte oktober 2024 - referat utvalgsmøte oktober 2024

Utvalgsmøte 5. november: agenda utvalgsmøte november 2024 - referat utvalgsmøte november 2024

Utvalgsmøte 4. desember og avslutning av året

 

 

Utvalgsmøter 2023

Utvalgsmøte 10. januar: agenda utvalgsmøte januar 2023 - referat utvalgsmøte januar 2023

Utvalgsmøte 07. februar: agenda utvalgsmøte februar 2023 - referat utvalgsmøte februar 2023

Utvalgsmøte 07. mars: agenda utvalgsmøte mars 2023 - referat utvalgsmøte mars 2023

Utvalgsmøte 11. april: agenda utvalgsmøte april 2023 - referat utvalgsmøte april 2023

Utvalgsmøte 02. mai: agenda utvalgsmøte mai 2023 - referat utvalgsmøte mai 2023

Utvalgsmøte 30. mai: workshop og sommeravslutning

05. september: agenda utvalgsmøte september 2023 - referat utvalgsmøte september 2023

10. oktober: agenda utvalgsmøte oktober 2023 - referat utvalgsmøte oktober 2023

07. november: agenda utvalgsmøte november 2023 - referat utvalgsmøte november 2023

05. desember: Utvalgsmøte og avslutning av året

 

Utvalgsmøter 2022

Utvalgsmøte 11. januar: Agenda utvalgsmøte januar 2022 - Referat utvalgsmøte januar 2022

Ekstra utvalgsmøte 25. januar: Planlegging FK2022

Utvalgsmøte 1. februar: Agenda utvalgsmøte februar 2022 - Referat utvalgsmøte februar 2022

Utvalgsmøte 1. mars: Agenda utvalgsmøte mars 2022 - Referat utvalgsmøte mars 2022

Utvalgsmøte 5. april: Agenda utvalgsmøte april 2022 - Referat utvalgsmøte april 2022

Utvalgsmøte 3. mai: Agenda utvalgsmøte mai 2022 - Referat utvalgsmøte mai 2022 

Utvalgsmøte 31. mai: Sommeravslutning og utvalgsmøte juni 2022 

Utvalgsmøte 13. september: Agenda utvalgsmøte september 2022 - Referat utvalgsmøte september 2022 

Utvalgsmøte 11. oktober: Agenda utvalgsmøte oktober 2022 - Referat utvalgsmøte oktober 2022 

Utvalgsmøte 1. november: Agenda utvalgsmøte november 2022 - Referat utvalgsmøte november 2022 

Utvalgsmøte 6. desember: Utvalgsmøte og avslutning av året

 

 

Utvalgmøter 2020

9. januar: Kick Off

6. februar: Agenda.pdf - Referat.pdf

5. mars: Agenda.pdf - Referat.pdf

2. april: AVLYST grunnet Covid-19-nedstengning

7. mai: Agenda.pdf - Referat.pdf

3. juni: Agenda.pdf - Referat.pdf

1. september: Agenda.pdf - AVLYST

6. oktober: Agenda.pdf - Referat.pdf

3. novmber: Agenda.pdf - Referat.pdf

1. desember: Agenda.pdf - Referat.pdf

 

Utvalgmøter 2019

10. januar: Kick Off

7. februar: Agenda.pdf - Referat.pdf

7. mars: Agenda.pdf - Referat.pdf

4. april: Agenda.pdf - Referat.pdf

2. mail: Agenda.pdf - Referat.pdf

5. juni: Invitasjon via Spond

5. september: Agenda.pdf - Referat.pdf

10. oktober: Agenda.pdf - Referat.pdf

7. november: Agenda.pdf - AVLYST

5. desember: Agenda.pdf - Referat.pdf

 

Utvalgmøter 2018

4. januar: Agenda.pdf - Referat.pdf

1. februar: Agenda.pdf - Referat.pdf

1. mars: Agenda.pdf   - Referat.pdf

12. april: Agenda.pdf - Referat.pdf

3. mai: Agenda.pdf - Referat.pdf

7. juni: Agenda.pdf - Referat.pdf

13. september: Agenda.pdf - Referat.pdf

11. oktober: AVLYST

1. november: Agenda.pdf - AVLYST

6. desember: Agenda.pdf - Referat.pdf

 

Utvalgsmøter 2017

5. januar: Agenda.pdf - Referat.pdf

2. februar: Agenda.pdf - Referat.pdf

2. mars: Agenda.pdf - Referat.pdf

6. april: Agenda.pdf - Referat.pdf

4. mai: Agenda.pdf - Referat.pdf

1. juni: Agenda.pdf - Referat.pdf

14. september: Agenda.pdf - Referat.pdf

12. oktober: Agenda.pdf - Referat.pdf

2. november: Agenda.pdf - Referat.pdf

7. desember: Agenda.pdf - Referat.pdf

 

 

 

Utvalgmøter 2016

7. januar: Agenda.pdf - Referat.pdf

4. februar: Agenda.pdf - Referat.pdf

3. mars: Agenda.pdf - Referat.pdf

7. april: Agenda.pdf - Referat.pdf

12. mai: Agenda.pdf - Referat.pdf

8. juni: Agenda.pdf - Referat.pdf

29. september: Agenda.pdf - Referat.pdf

13. oktober: Agenda.pdf - AVLYST

3. november: Agenda.pdf - Referat.pdf

8. desember: Agenda.pdf - Referat.pdf

 

Utvalgsmøter 2015

8. januar: Agenda.pdf - Referat.pdf

5. februar: Agenda.pdf - Referat.pdf

5. mars: Agenda.pdf - Referat.pdf

9. april: Agenda.pdf - AVLYST

7. mai: Agenda.pdf - Referat.pdf

4. juni: Sommeravslutning

3. september: Agenda.pdf - Referat.pdf

8. oktober: Agenda.pdf - Referat.pdf

5. november: Agenda.pdf - Referat.pdf

3. desember: Juleavslutning

 

Utvalgsmøter 2014

9. januar: Agenda.pdf - Referat.pdf

6. februar: Agenda.pdf - Referat.pdf

6. mars: Agenda.pdf - Referat.pdf

8. mai: Referat.pdf

14. august: Agenda.pdf - Referat.pdf

4. september: Agenda.pdf - Referat.pdf

9. oktober: Agenda.pdf - Referat.pdf

10. novmeber: Agenda.pdf - Referat.pdf

4. desember: Agenda.pdf - Referat.pdf