Dette medfører at Oslo KFU blant annet avholder utvalgsmøter. Første tirsdagen i måneden gjennomføres møtene i utvalget. Unntak er skoleferier og røde kalenderdager. Da flyttes utvalgsmøtet til første tirsdagen etter. Listen under viser datoene for møtene, samt at den inneholder lenker til agendaer, referater og eventuelle andre dokumenter.

 

2021

5. januar: Kick Off - AVLYST grunnet Covid-19

2. februar: AgendaReferat

2. mars: Agenda - Referat

4. mai: Agenda - Referat

8. juni:

7. september:

12. oktober:

2. november:

7. desember:

 

 

Utvalgmøter 2020

9. januar: Kick Off

6. februar: Agenda.pdf - Referat.pdf

5. mars: Agenda.pdf - Referat.pdf

2. april: AVLYST grunnet Covid-19-nedstengning

7. mai: Agenda.pdf - Referat.pdf

3. juni: Agenda.pdf - Referat.pdf

1. september: Agenda.pdf - AVLYST

6. oktober: Agenda.pdf - Referat.pdf

3. novmber: Agenda.pdf - Referat.pdf

1. desember: Agenda.pdf - Referat.pdf

 

Utvalgmøter 2019

10. januar: Kick Off

7. februar: Agenda.pdf - Referat.pdf

7. mars: Agenda.pdf - Referat.pdf

4. april: Agenda.pdf - Referat.pdf

2. mail: Agenda.pdf - Referat.pdf

5. juni: Invitasjon via Spond

5. september: Agenda.pdf - Referat.pdf

10. oktober: Agenda.pdf - Referat.pdf

7. november: Agenda.pdf - AVLYST

5. desember: Agenda.pdf - Referat.pdf

 

Utvalgmøter 2018

4. januar: Agenda.pdf - Referat.pdf

1. februar: Agenda.pdf - Referat.pdf

1. mars: Agenda.pdf   - Referat.pdf

12. april: Agenda.pdf - Referat.pdf

3. mai: Agenda.pdf - Referat.pdf

7. juni: Agenda.pdf - Referat.pdf

13. september: Agenda.pdf - Referat.pdf

11. oktober: AVLYST

1. november: Agenda.pdf - AVLYST

6. desember: Agenda.pdf - Referat.pdf

 

Utvalgsmøter 2017

5. januar: Agenda.pdf - Referat.pdf

2. februar: Agenda.pdf - Referat.pdf

2. mars: Agenda.pdf - Referat.pdf

6. april: Agenda.pdf - Referat.pdf

4. mai: Agenda.pdf - Referat.pdf

1. juni: Agenda.pdf - Referat.pdf

14. september: Agenda.pdf - Referat.pdf

12. oktober: Agenda.pdf - Referat.pdf

2. november: Agenda.pdf - Referat.pdf

7. desember: Agenda.pdf - Referat.pdf

 

 

 

Utvalgmøter 2016

7. januar: Agenda.pdf - Referat.pdf

4. februar: Agenda.pdf - Referat.pdf

3. mars: Agenda.pdf - Referat.pdf

7. april: Agenda.pdf - Referat.pdf

12. mai: Agenda.pdf - Referat.pdf

8. juni: Agenda.pdf - Referat.pdf

29. september: Agenda.pdf - Referat.pdf

13. oktober: Agenda.pdf - AVLYST

3. november: Agenda.pdf - Referat.pdf

8. desember: Agenda.pdf - Referat.pdf

 

Utvalgsmøter 2015

8. januar: Agenda.pdf - Referat.pdf

5. februar: Agenda.pdf - Referat.pdf

5. mars: Agenda.pdf - Referat.pdf

9. april: Agenda.pdf - AVLYST

7. mai: Agenda.pdf - Referat.pdf

4. juni: Sommeravslutning

3. september: Agenda.pdf - Referat.pdf

8. oktober: Agenda.pdf - Referat.pdf

5. november: Agenda.pdf - Referat.pdf

3. desember: Juleavslutning

 

Utvalgsmøter 2014

9. januar: Agenda.pdf - Referat.pdf

6. februar: Agenda.pdf - Referat.pdf

6. mars: Agenda.pdf - Referat.pdf

8. mai: Referat.pdf

14. august: Agenda.pdf - Referat.pdf

4. september: Agenda.pdf - Referat.pdf

9. oktober: Agenda.pdf - Referat.pdf

10. novmeber: Agenda.pdf - Referat.pdf

4. desember: Agenda.pdf - Referat.pdf