Oslo KFU erfarer at den beste og meste bærekraftige måten å styrke kjennskapen til oss, er å styrke vår rolle som bidragsyter, rådgiver og formidler. Fora hvor foreldreengasjement og skole-hjemsamarbeid kan komme flere parter til gode, er mange og varierte. Det å skape et grunnlag og en tradisjon for fortsatt foresatt deltakelse er viktig i en fremover rettet og løsningsorientert dialog. Oslo KFU skal bidra til og støtte positive videreutvikling av trivsel og trygghet for alle som er involverte i Osloskolens hverdag. Oslo KFU skal forsterke sin rolle som et tydelig talerør for de foresatte og i Oslo med hovedfokus på en inkluderende skolehverdag for flest mulig elever. Organisasjonen skal jobbe for å følge opp, promotere og utvikle handlingsplanen.

Handlingsplan Oslo KFU 2023-2024