Oslo KFU erfarer at den beste og meste bærekraftige måten å styrke kjennskapen til oss, er å styrke vår rolle som bidragsyter, rådgiver og formidler. Fora hvor foreldreengasjement og skole-hjemsamarbeid kan komme flere parter til gode, er mange og varierte. Å skape et grunnlag, videreutvikle og opprettholde tradisjonen for foreldres deltakelse er viktig. Oslo KFU vektlegger en løsningsorientert dialog. Oslo KFU skal bidra til og støtte positive videreutvikling av trivsel og trygghet for alle som er involverte i Osloskolens hverdag. Oslo KFU skal forsterke sin rolle som et tydelig talerør for de foresatte og i Oslo med hovedfokus på en inkluderende skolehverdag for flest mulig elever. Organisasjonen skal jobbe for å følge opp, promotere og utvikle handlingsplanen.

Handlingsplan Oslo KFU 2024-2025