Rolleavklaring: FAU-representant vs.klassekontakt.pdf

Rolleavklaring: Rollebeskrivelse FAU-representant.docx.pdf

Taushetsplikt: les mer om dette under overskriften ‘Hva kan FAU-medlemmer bidra med?’

Valg av FAU-medlemmer: les  mer om dette under overskriften ‘Valg av FAU-medlemmer’