Tirsdag 28. september 2021 kl 18:00 møtes vi på Zoom. Innloggingsinformasjon ligger nederst på denne siden. Oslo KFU vil denne gangen orientere om Teams-løsningen for FAU-ene, da den er straks klar. Så vil en helsesykepleier si noe om hvordan koronatiden har virket inn på elevenes fysiske og psykiske helse. Deretter vil Utdanningsetaten (UDE) formidle sine tanker om og svare ut hvordan skole-hjemsamarbeidet kan bli bedre etter omorganiseringen i UDEs skolegrupper.
 
Viktigst av alt - det er satt av tid til diskusjoner i mindre grupper. Agendaen finnes her.
 
Påmelding via denne lenken eller send navn, rolle og skoletilhøringhet til postmottak@oslokfu.no.
 

Vi håper vi ser deg!

 
 

Meeting ID: 897 0809 2315

Passcode: 353476