Oslo KFU arbeider spesielt med å skape møtearenaer for FAU-ene i skolegruppene. Her diskuteres felles utfordringer, hva FAU-arbeid kan og bør innebære, eventuelle lokale utfordringer og viktig erfaringsutveksling. Invitasjon til møtene sendes ut på mail til FAU-ledelsene, samt at de legges ut her på vår hjemmeside og annonseres på Facebook.

Listen under viser aktiviteter for skolegruppene gjennom året. Det legges ut møtedatoer og agendaer. I etterkant av skolegruppemøtene legges det ut referater samt eventuelle presentasjoner eller dokumenter. Møtehistorikk før 2020, ligger bak knappen 'Skolegrupper 2019 - 2006' øverst på denne siden.

 

FEBRUAR

Invitasjon skolegruppemøter februar 2024

Agenda skolegruppemøter februar 2024

Referat skolegruppemøter februar 2024 (kommer)

12. februar, kl 18:30 - 20:00 - Voksen skole, Arnebråtveien 120, Oslo. Tematikk: gratisprinsippet i skolen. Påmelding

13. februar, kl 18:30 - 20:00 - Gamlebyen skole, Egedes gate 3, Oslo. Tematikk: forebygging av rus. Påmelding

14. februar, kl 18:30 - 20:00 - Rødtvet skole, Sandåsveien 1, Oslo. Tematikk: gratisprinsippet i skolen. Påmelding

15. februar, kl 18:30 - 20:00 - Ljan skole, Gladvollveien 35, Oslo. Tematikk: forebygging av rus. Påmelding

Dersom dere ønsker en annen dato eller tema som er satt opp for din bydel, velg skolegruppemøtet som passer for deg!

 

MARS

13. mars, Foreldrekonferansen 2024: Mer info her

 

APRIL

9. april, Årsmøte Oslo KFU: Mer info her

Dersom det er mulig, vil det bli arrangert skolegruppemøte(r) også i april. Mer info kommer. 

 

OKTOBER

Dersom det er mulig, vil det bli arrangert skolegruppemøte i oktober/november. Mer info kommer etter sommerferien. 

 

NOVEMBER

Kurs om FAU-arbeid

 

 

2023

FEBRUAR

16. februar,  skolegruppemøte for alle skolegruppene, 18:00 - 20:00, digitalt på Teams.

Agenda skolegruppemøte februar 2023: agenda - Referat skolegruppemøte februar 2023: referat Gratisprinsippet - retningslinjer fra UDE

 

MARS

15. mars, Foreldrekonferansen 2023: Mer info her

 

APRIL

11. april, Årsmøte Oslo KFU: Mer info her

20. april, skolegruppemøte om ressursfordelingsmodellen, 18:00 - 19:30, digitalt på Teams.

Agenda skolegruppemøte april 2023: agenda - Referat skolegruppemøte april 2023: referat - Presentasjon Ressursfordelingsmodellen: Det er stykkpris som er problemet

 

OKTOBER

Agenda for skolegruppemøtene oktober 2023

Referat skolegruppemøter oktober 2023: referat

Alle møtene i oktober er fra 18:30 - 20:00.

17. oktober, møte i skolegruppe 4 (Østensjø og Stovner): på Skøyenåsen skole. Påmelding 4.

18. oktober, møte i skolegruppe 6 (Nordstrand, Grünerløkka og Bjerke): på Hasle skole. Påmelding 6.

19. oktober, møte i skolegruppe 3 (Vestre Aker og Gamle Oslo): på Tøyen skole. Påmelding 3.

24. oktober, møte i skolegruppe 1 (Frogner, St. Haugen og Søndre Nordstrand): på Majorstuen skole. Påmelding 1.

25. oktober, møte i skolegruppe 5 (Nordre Aker og Grorud): på Grefsen skole. Påmelding 5.

26. oktober, møte i skolegruppe 2 (Alna, Stovner, Ulleren og Sagene): på Voldsløkka skole. Påmelding 2.

 

 

NOVEMBER

2. november: Kurs om FAU-arbeid

 

 

2022

FEBRUAR

16. februar, digitalt skolegruppemøte for alle skolegruppene, 18:00 - 20:00:

Agenda skolegruppemøte februar 2022: agenda - Referat skolegruppemøte februar 2022: referat

 

MARS

23. mars, Foreldrekonferansen 2022: Mer info her

 

APRIL

5. april, Årsmøte Oslo KFU: Mer info her

26. april - skolegruppemøte for alle skolegruppene, 18:00 - 20:00

Agenda skolegruppemøte april 2022: agenda - Referat skolegruppemøte april 2022: refetat

 

SEPTEMBER

27. september - skolegruppemøte for alle skolegruppene, 18:30 - 20:00

Agenda skolegruppemøte september 2022: agenda - Referat skolegruppemøte september 2022: referat

 

NOVEMBER

3. november: Kurs om FAU-arbeid

23. november - skolegruppemøte for alle skolegruppene, 18:00 - 20:00 

Agenda skolegruppemøte november 2022: agenda - Referat skolegruppemøte november 2022: referat - Presentasjon fra SaLTO

 

2021

FEBRUAR

17. februar, digitalt skolegruppemøte for alle skolegruppene, 19:00 - 20:30: 

Agenda skolegruppemøte februar -  Referat skolegruppemøte februar 

Presentasjon: Nærskolen som møtearena - Svarbrev Utdanningsdirektør - Høring i kultur- og utdanningskomiteen vedr omorganisering av UDE - Tale Utdanningsdirektør 210121

 

MARS

17. mars, Foreldrekonferansen 2021: Mer info her

 

APRIL

6. april, Årsmøte Oslo KFU: Mer info her

20. april, digitalt skolegruppemøte for alle skolegruppene, 19:00 - 20:30:

Agenda skolegruppemøte april - Referat skolegruppemøte april -

Presentasjon UDE

 

SEPTEMBER

28. september: digitalt skolegruppemøte for alle skolegruppene, 18:00 - 20:00:

Agenda skolegruppemøte september 2021Referat skolegruppemøte september 2021

Presentasjon Teams for FAU - Presentasjon helsesykepleier - Presentasjon UDE

 

NOVEMBER

4. november: Kurs om FAU-arbeid

24. november: skolegruppemøte for alle skolegruppene, 18:00 - 20:00, Grensesvingen 6.

Agenda skolegruppemøte november 2021 - Referat skolegruppemøte november 2021

 

2020

11. februar, skolegruppe A og B: Agenda - Referat - Presentasjon UDE

11. februar, skolegruppe E og F: Agenda - Referat - Presentasjon Sagene skole - Presentasjon UDE

13. februar, skolegruppe C og D: Agenda - Referat - Presentasjon UDE

18. mars, Foreldrekonferansen 2020

2. april, Årsmøte 2020

Uke 16, skolegruppemøter: AVLYST grunnet Covid-19

Uke 38, skolegruppemøter: AVLYST grunnet Covid-19

15. oktober, digitalt skolegruppemøte for alle skolegruppene: Agenda - Referat - Presentasjon UDE

22. oktober, ekstraordinært årsmøte: AVLYST grunnet Covid-19

5. november, kurs om FAU-arbeid

24. november, digitalt skolegruppemøte for alle skolegruppene: Agenda - Referat - Presentasjon skoletur