Oslo KFU arbeider spesielt med å skape møtearenaer for FAUene i skolegruppene. Her diskuteres felles utfordringer, hva FAU-arbeid kan og bør innebære, eventuelle lokale utfordringer og viktig erfaringsutveksling. Invitasjon til møtene sendes ut på mail til FAU-ledelsene, samt at de legges ut her på vår hjemmeside og annonseres på Facebook.

For å gjennomføre skolegruppemøtene, er det behov for at skoler kan stiller som vertskap. Dette pleier å gå på rundgang mellom Osloskolene, men det er Oslo KFU som har ansvar for å utforme innhold, lage agenda samt invitere til og lede møtet. 

Listen under viser aktiviteter for skolegruppene gjennom året. Ved møter i skolegruppene legges det ut datoer og agenda. I etterkant av skolegruppemøtene legges det ut referater samt eventuelle presentasjoner eller dokumenter. Møtehistorikk før 2020, ligger bak knappen 'Skolegrupper 2019 - 2006' øverst på denne siden.

 

2021

17. februar, digitalt skolegruppemøte for alle skolegruppene, 19:00 - 20:30: Agenda -  Referat 

Presentasjon: Nærskolen som møtearena - Svarbrev Utdanningsdirektør - Høring i kultur- og utdanningskomiteen vedr omorganisering av UDE - Tale Utdanningsdirektør 210121

17. mars, Foreldrekonferansen 2021: Mer info her

6. april, Årsmøte Oslo KFU: Mer info her

20. april, digitalt skolegruppemøte for alle skolegruppene, 19:00 - 20:30: Agenda - Referat - Presentasjon UDE

 

2020

11. februar, skolegruppe A og B: Agenda - Referat - Presentasjon UDE

11. februar, skolegruppe E og F: Agenda - Referat - Presentasjon Sagene skole - Presentasjon UDE

13. februar, skolegruppe C og D: Agenda - Referat - Presentasjon UDE

18. mars, Foreldrekonferansen 2020

2. april, Årsmøte 2020

Uke 16, skolegruppemøter: AVLYST grunnet Covid-19

Uke 38, skolegruppemøter: AVLYST grunnet Covid-19

15. oktober, digitalt skolegruppemøte for alle skolegruppene: Agenda - Referat - Presentasjon UDE

22. oktober, ekstraordinært årsmøte: AVLYST grunnet Covid-19

5. november, kurs om FAU-arbeid

24. november, digitalt skolegruppemøte for alle skolegruppene: Agenda - Referat - Presentasjon skoletur