Skolene i Oslo er delt inn i skolegrupper, derfor inviteres FAU-ene til skolegruppemøter. Dette er en arena for alle engasjerte foresatte innen foreldresamarbeid i Oslo, der det kan drives nettverksbygging og erfaringsutveksling. På møtene diskuteres felles utfordringer og hva FAU-arbeid kan være, men det er også stedet der du og ditt FAU kan stille spørsmål om skole-hjemsamarbeidet.

Agenda sendes til FAU-ledelsene pr mail, men finnes også på hjemmesiden vår. Påmelding via denne lenken.