Skolegruppemøtene har vært arrangert to til fire ganger i året, hvor FAU-representanter fra byens skoler har vært invitert. Vi har møttes på vertsskoler, der FAU og rektor har åpnet møtene med å fortelle litt om egne aktiviteter ved skolen. Deretter har vi diskutert saker som er aktuelle for FAU-ene. Lurer du på hva skolegrupper er eller hvilken du tilhører? Klikk på lenken og les litt mer!

Gjennom koronapandemien ble det nødvendig å finne nye arbeidsformer for frivilligheten, også for de lokale FAU-ene og for oss i Oslo KFU. Zoom, Teams og andre løsninger kom på banen og ga oss gode verktøy som vi tar med oss videre nå som alle restriksjoner er opphevet. Digitale møter gir fleksibilitet, sparer tid og reisevei, så for en del fremtidige møter vil det være hensiktsmessig å fortsette å bruke denne møteformen.

Vi i Oslo KFU tror at det er mye viktig å hente ved å delta på enkelte møter og samlinger, og ønsker å fortsatt tilrettelegge for fysiske møteplasser. I høst gjør vi en ekstra innsats for igjen å arrangere møter i de ulike skolegruppene, ute på skoler i byen, med relevante innlegg og diskusjonstemaer. Vi ønsker også å få med oss områdedirektørene i arbeidet. Disse er ledere for hver sin skolegruppe og rektors nærmeste leder. Vi håper at direktørene deltar på møtene sammen med oss og FAU-ene i sine områder. Dette hadde vi gode tradisjoner for før pandemien og før Utdanningsetaten (UDE) bestemte ny organisering av skolegruppene.

Så denne høsten planlegger Oslo KFU møter for alle FAU-ene i ulike grupper i oktober/november, og vi har flere positive vertsskoler allerede. Tid, dato og sted annonseres så fort det er avklart, men vi håper å se mange engasjerte foresatte til både hyggelige og inspirerende skolegruppemøter. Fra disse samlingene henter Oslo KFU informasjon om hva som rører seg i FAU-ene rundt i byen, så dermed får vi mange innspill til hvilke FAU-saker som bør løftes opp i møter med Utdanningsetaten (UDE) og byrådrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap (OVK). Med andre ord: skolegruppemøtene er interessante møteplasser for dere som sitter i FAU, men også en super anledning til å løfte opp det man er opptatt av på dagsorden. Vi håper du og andre fra ditt FAU kommer!