Lenke til Oslo kommune med høringsdokumentene.

Frist 01.03.24

Permisjon fra grunnskoleopplæringa, Hovedmål på den enkelte skole, Omdisponering av timer og Opplæring utover minstetimetallet.

Frist 15.03.24

Kommunale aktivitetsskoler (AKS) og Skoleregler og skoledemokrati

Frist 15.04.24

Rabattordning som alternativ til gratis skoleskyss eller full skyssgodtgjørelse