Dette er første møte for piloten om teamsløsningen for FAU-ene. Påloggingsinformasjon sendes ut via mail.