Dette er det andre møtet i piloten om teamsløsningen for FAU-ene. Påloggingsinformasjon sendes ut via mail.