Det siste året har byrådsavdelingen for utdanning jobbet med ressursfordelingmodellen, der også foreldre og Oslo KFU har kommet med flere innspill. På skolegruppemøtet i april kommer en statusoppdatering fra byrådsavdelingen, orientering om hva FAU-ene kan påvirke samt diskusjon om håndtering av merforbruk som følger skolene inn i budsjettene. Alle kan dele erfaringer og stille spørsmål til temaet, samt få kontakt med andre frivillige.

Agenda kommer snart og vil bli sendt ut til alle FAU-ene på e-post.

Påmelding