Tema som blir tatt opp:

• hva er FAU og dets funksjon?

• praktisk og digitalt FAU-arbeid.

• ansvar og samarbeidsmuligheter.

• bidrag til reell foreldremedvirkning.

Kurset varer fra 18:00 - 20:30 og det blir lett bevertning.

Påmelding