Oslo KFU inviterer til en felles møtearena der ditt og andre FAU-er kan få større innsikt i og kunnskap om det som skjer i det frivillige skole-hjemsamarbeidet. Dere kan også dele erfaringer, stille spørsmål og knytte kontaker med andre FAU-er.

På møtet i slutten av september vil vi møtes digitalt, i håp om å gjøre det enklere for flere å samles i en den hektiske oppstartsperioden høsten kan være. Det er flere saker på agendaen. Spesialist i barn og unges psykiske helse, Grete-Lillian Moen, vil i forkant av diskusjonene, snakke om hvordan alle barn inkluderes og bidra til et godt skolemiljø. Det vil også bli diskutert hva som er den egentlige kjernen i FAU-arbeidet. Agenda og påmelding til møtet finner dere ved å klikke på lenkene. Velkommen!

Påloggingsinfo:

Møte-ID: 341 936 937 118
Passord: JxMQVT